Polyakrylfibrer

Från TEKOWikin

(Omdirigerad från Akryl)
Hoppa till: navigering, sök

Polyakrylfibrer är syntetfibrer som i huvudsak används i inredningstextilier och i beklädnadstextilier - ofta i blandning med ull och även med bomull. De tillverkas genom polymerisation av akrylnitril. Akrylnitril kan också användas för tillverkning av den flamskyddade fibern Modakryl. Tillverkning sker då genom sampolymerisation med vinylklorid. Akrylfibrer kan man inte smälta utan att de förändras. Det betyder att man inte kan smältspinna dem utan måste tillgripa upplösning och spinning ur lösningen (dimetylformamid). Både vid polymertillverkning och vid spinning kan man därför få utsläpp av flyktiga organiska ämnen. Genom sin egenskap att förkolna vid hög temperatur har akrylfibrerna också använts för framställning av kolfibrer. Det har påståtts att akrylfibrer till följd av sin kemiska sammansättning bildar gaserna cyanväte och dicyan vid förbränning. Gaskromatografiska undersökningar visar att det finns små mängder av dessa ämnen i brandgaserna, men samma ämnen i ungefär samma koncentrationer har också hittats vid förbränning av alla fibrer som innehåller kväve i molekylen, t.ex. ull och polyamid.

Miljöfakta - polyakrylfibrer

Utsläpp till luften: Utsläpp av monomerer kan uppstå vid polymerframställningen liksom utsläpp av lösningsmedel vid torrspinningen (ur lösningsmedlet). Till övervägande delen bör utsläppen vid spinningen bestå av dimetylformamid. Eftersom akrylfibern kan innehålla andra blockpolymerer kan utsläppen variera beroende på dessa tillsatser.

Utsläpp till vattnet: Utsläppen från spinnprocessen är obetydliga. Spinnoljor som tillsätts vid spinning hamnar i textilindustriernas avloppsvatten när väven tvättas. Spinnoljorna består i huvudsak av mineralolja och tensider.

Energiförbrukning?!


Denna artikel behöver uppdateras och utökas. Hjälp gärna till!

Personliga verktyg