Användare:Hasa6340

Från TEKOWikin

Hoppa till: navigering, sök

Dimetylfumarat

Dimetylfumarat är en så kallad ester mellan metanol och den organiska syran fumarsyra. Dimetylfumarat kan ses med ögat och är ett vitt och fast ämne som lätt förångas i rumstemperatur . Ämnet smälter strax över 100° C. Dimetylfumarat innehåller en reaktiv dubbelbindning och kan därför vara irriterande i kontakt med hud och ögon. Vilket orsakar hudirritation och ibland till och med brännskador. Dimetylfumarat har även använts för behandling av psoriasis och som konserveringsmedel mot mögel. Under hösten och vintern 2008 har dimetylfumarat uppmärksammats i skor, ridhjälmar,möbler och leksaker inom EU. Dimetylfumarat ska inte existera i svenska kemiska produkter enligt produktregistret eller i läkemedel enligt FASS.1 Ämnet förbjöds i svenska produkter från och med den 1 maj 2009.2

Dimetylfumarat har orsakat så kallade ”soffeksem” och ämnet är tillåten att använda i bland annat Kina. Där är ämnet vanligt förekommande. Enligt tidningen Sydsvenskan har hundratals fall av eksem i norra Europa kopplas till sittmöbler från Kina. Problemen har orsakats av just dimetylfumarat, ett antimögelmedel som används för den långa båttransporten.3

Då ämnet tillsätts produkter vid långa transporter så syns inte Dimetylfumarat i den ordinarie innehållsförteckningen för produkten. Detta betyder att beställaren inte vet om Dimetylfumarat finns i produkten förrän efter man gjort en analys av produkterna.4

Förbudet av användningen av Dimetylfumarat trädde i kraft den 1 maj 2009 och innebär bland annat att produkter innehållande dimetylfumarat (i halter högre än 0,1mg/kg) ska dras tillbaka från marknaden och återkallas från konsumenter. Det är således nödvändigt att företagen försäkrar sig om att varorna som de hanterar (exempelvis möbler och skor) inte innehåller dimetylfumarat. De kunder som köpt en produkt som innehåller dimetylfumarat i en högre halt än 0,1 mg/kg bör kunna återlämna produkten och få pengarna tillbaka av den som sålt varan.5 Dessutom ska konsumenter informeras om riskerna med dimetylfumarat. Kemikalieinspektionen kommer att ha tillsynsansvaret över förbudet.6

På teveprogrammet PLUS order har Laboratoriet Swerea IVF testat sex av de vanligaste jeansmärkena i Sverige. Det är Nudie, Miss Sixty, Wrangler, Cheap Monday, Crocker och Lee. Plus lät Swerea undersöka plaggen och leta efter olika kemiska substanser som inte hör hemma där. Resultatet blev anmärkningsvärt. I tre av de sex paren var halterna av antimögelmedlet högre än det tillåtna gränsvärdet på 0,1 mg/kg. Dimetylfumarat fanns i jeansmodeller från Lee, Wrangler och Nudie I Nudies jeans var halten dimetylfumarat till och med fem gånger så hög som tillåtet. 7


Källor

1 http://www.kemi.se/templates/Page____5670.aspx 2 http://www.kemi.se/templates/Page____5670.aspx 3 http://www.sydsvenskan.se/sverige/article347192/Kina-saknar-regler-for-antimogelmedlet.html 4 http://www.swerea.se/sv/Pressmeddelanden/Pressmeddelandearkiv/Nyhet-3/ 5 http://www.kemi.se/templates/Page____5670.aspx 6 http://www.sweden.gov.se/sb/d/11629/a/122947 7 http://svt.se/2.109801/1.1684084/otillatna_gifter_i_jeans

Personliga verktyg