Apparel and Footwear Sector Supplement

Från TEKOWikin

Hoppa till: navigering, sök

Apparel and Footwear Sector Supplement är ett tillägg till GRI:s riktlinjer som kan tillämpas av kläd- och skobranschen. Kläd- och skobranschen identifierades 2005 som ett prioriterat område i behov av vägledning för att kunna komplettera GRI:s riktlinjer och den första versionen av GRI:s Apparel and Footwear Sector Supplement har varit under utveckling sedan september 2005. I gruppen som utarbetade tillägget ingick representanter från kläd- och skoföretag, samhällsorganisationer, investerare med flera. Arbetsgruppens ordförandeskap delades av en företrädare från branschen och en icke-branschmedlem. Den första versionen av tillägget var ute på remiss i 90 dagar mellan maj och september 2006 då berörda parter kunde kommentera utkastet. GRI:s kommitté granskade sedan det reviderade förslaget och pilotversionen finns nu tillgänglig på deras hemsida.

Relaterade artiklar

Personliga verktyg