Audit

Från TEKOWikin

Hoppa till: navigering, sök

Audit’s eller som det också kallas, social "audit" eller "social revision”, är kontoroller som utförs hos leverantörerna och på fabrikerna för att säkerställa efterlevnaden av uppförandekoden. Inspektörerna som utför audit’s är anställda från företagen eller anlitade av externa revisionsbyråer och inspektionerna kan vara föranmäld eller oanmäld beroende på vilken effekt man vill åt. Det är idag vanligt att företag har en kombination av föranmälda och oanmälda kontroller för att få fram en så rättvis bild av det arbete som bedrivs och om uppförandekoden efterlevs. Under en audit kontrollerar man dokumentationen som lönelistor, anställningslistor samt andra dokument som kan vara aktuella. Kontrollanterna gör även besök i fabriken, där man granskar de anställdas säkerhet, hälsa samt ventilation. Intervjuer genomförs med ledningen och anställda som jobbar i fabriken. Om brister och avsteg från uppförandekoden upptäcks utformas åtgärdsplaner som fabrikerna måste jobba efter. Enligt en rapport som skrivits utifrån medlemsmötet ”getting smarter at auditing” som ETIs (Ethical trading initiative) höll i CCT Arenor Barbican, Aldersgate House i London den 16 november 2006, ska en bra audit innehålla sju punkter.

1.Det första är att hela audit-teamet måste ha alla intressenters förtroende och relevant kännedom kring det som skall kontrolleras.

2.Vid intervjuer bör intervjuaren använda sig av open-ending teknik så det blir utförliga svar, inte bara ja och nej.

3.De skall kunna säkerställ att alla intervjuer är anonyma.

4.Det bör även finnas en spridning hos de intervjuade så att alla typer av anställda får sina röster hörda som exempel kvinnor, män och kontrakterade anställda.

5.Intervjuerna bör även täcka frågor för att ta reda på hur uppföljningen ske kring de mest primära koderna som föreningsfrihet och diskriminering.

6.En omfattande feedback efter avslutade intervjuer bör framföras till ledningen och de anställda.

7.Till sist skall en handlingsplan upprättas som uppföljning av arbete.

Källa: Rapporten ”Getting smarter at auditing”, Report from ETI members’ meeting, 16 November 2006

Personliga verktyg