Bluesign

Från TEKOWikin

Hoppa till: navigering, sök

Innehåll

Bluesign

Bluesign® är en oberoende miljöstandard som skapades då efterfrågan på textilprodukter som var mer miljövänliga, inte utgjorde hälsorisker samt bevarade naturens resurser i största möjliga utsträckning blev mer aktuell. Den togs fram på grund att lagstiftningen blir allt hårdare och det då efterfrågas en standard som lever upp till dessa nya krav utan att kompromissa med funktioner som kvalitet eller design. Målet är att tillföra ett verktyg för hela den textila produktionskedjan från råvaror som garner, färgämnen och tillsatser till tillverkarna, återförsäljarna och konsumenterna för att säkerhetsställa en framgångsrik och säker framtid för textilier.

Historia

Genom ett projekt som startade 1997 växte Bluesign® -standarden fram. År 2000 grundades företaget Bluesign Technologies AG med huvudkontor i Schweiz. Företaget är organiserat som ett globalt nätverk med en rådgivande styrelse vars medlemmar är representanter från vetenskapliga och politiska grupper, handeln och industrin samt från konsument- och miljöorganisationer.

Om Bluesign

Bluesign® -standarden går inte ut på att testa färdiga produkter utan att från början säkerställa att produktionen uppfyller de fastställda kriterierna. Bluesign® -standarden vill från början kunna säkerställa högsta möjliga resursproduktivitet och sätta fokus på miljö, hälsa och säkerhet. I stället för att arbeta med förbud och restriktioner ger Bluesign ® -standarden lösningar för EHS-frågor (Environment, Health and Safety) på alla nivåer, från råmaterial och kemiska komponenter till leverantörer, tillverkare och återförsäljare. Detta för att finna effektiva och ekonomiska lösningar för hela tillverkningskedjan.

För att fastställa att en kemisk komponent uppfyller Bluesign® -standarden utvecklades en process för att klassificera dem baserat på deras ekologiska och toxikologiska effekter. I princip så delar Bluesign® -standarden in råmaterial, kemiska komponenter och produktionsprocesser i två kategorier; grått och blått. Klassificeringen bygger på fem bedömningsnivåer:

• Resursproduktivitet

• Konsumenternas säkerhet och skydd

• Utsläpp i luften

• Utsläpp i vatten

• Arbetsmiljön

Råvaror och kemiska komponenter som innehåller ämnen som i allmänhet är förbjudna eller inte lever upp till Bluesign® -standard elimineras från produktionsprocessen. Råvaror och kemiska komponenter som leder till en textil produkt som uppfyller Bluesign® -standard i alla aspekter klassas som blåa och bör alltid väljas i första hand där det finns valmöjligheter. Övriga ämnen klassas som gråa och kan enbart användas enligt villkoren i BAT (Best Available Technology). Det betyder att det finns begränsningar för hur ämnet får användas i produktionen och om det finns ett likvärdigt ämne som inte försämrar funktion, kvalitet eller design och lever upp till Bluesign® -standard ska detta användas istället. Om det gråmärkta ämnet används måste dock konsumenternas säkerhet alltid kunna garanteras. Principen om "bästa tillgängliga teknik" (BAT) är ett viktigt kriterium för bluesign ® standard. För att lätt och tillförlitligt kunna avgöra i vilken grad ett kemiskt ämne lever upp till Bluesign® -standarden finns ett verktyg, kallat Bluetool, tillgängligt. Den innehåller alla uppgifter som behövs för bedömningen av en kemisk komponent och process. De, enligt Bluesign®, godkända (blåmärkta) ämnena delas sedan in i tre klasser; A, B och C.

• Klass A, intill huden: Omfattar artiklar med intensiv hudkontakt, d.v.s. med en stor del av sin yta intill huden exempelvis underkläder, sänglinne m.m.

• Klass B, hudkontakt: Omfattar artiklar med tillfällig hudkontakt, exempelvis skjortor, byxor hemtextil, fordonsindustrins textilier m.m.

• Klass C, tekniska textilier: Omfattar textilier utan direkt kontakt med huden, exempelvis militära textilier, textilier för tält, markiser m.m.

När ett företag med hjälp av Bluetool upprättat en överenstämmelse med Bluesign® -standarden kan Bluesign Technologies AG ge en slutgiltig granskning och ett godkännande av företaget.

Bluesign® -standarden är allmänt erkänd av ledande kemikalieföretag, textiltillverkare och välkända återförsäljare och varumärken. Patagonia är ett av de företag som arbetar efter denna standard utifrån något som de kallar Footprint Chronicles. Helly Hansen och REI (Recreational Equipment, Inc) är två andra medlemmar.

Bluefinder

Bluesign® har även något de kallas Bluefinder vilket är en växande databas särskilt skapad för textiltillverkare där man kan finna innovativa och effektiva textilkemikalier som är godkända av Bluesign®. Dessa listor lever inte bara upp till Bluesign® -standarden utan tar även hänsyn till listorna över förbjudna ämnen (RSL- restricted substance lists).

Relaterade artiklar

Externa länkar

Personliga verktyg