Business Social Compliance Initiative

Från TEKOWikin

Version från den 4 maj 2009 kl. 11.24 av Emma Häggström (Diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök
BSCI:s logotyp
BSCI:s logotyp
Business Social Compliance Initiative, (BSCI) är ett initiativ som grundades för ca fem år sedan, av Foreign Trade Association (FTA). FTA är den europeiska branschorganisationen för handel och representerar europeiska intressen i världshandelsfrågor. Organisationen jobbar bland annat för fri handel och liberal utveckling. Efter att FTA granskat olika europeiska företag och insåg att det fanns en mängd olika system och uppförandekoder, som alla strävade efter samma mål. Ansåg FTA att dessa behövde samordnas för att nå bättre sociala standarder genom att utnyttja varandras kunskaper. Efter att FTA, ett antal företag och organisationer diskuterat alternativen och samordningen skapades, Business Social Compliance Initiative.[1]


Innehåll

BSCI:s organisation

Medlemsrådet består av de ordinarie medlemmarna, som är återförsäljare, handels- och tillverkningsföretag. Det är endast de ordinarie medlemmarna som har rösträtt inom BSCI. Medlemsrådet sammanträder minst två gånger per år och de är ansvariga för den långsiktiga planeringen, budget, aktiviteter, procedurer samt strukturen på samarbetet.

Representantkommittén är den officiella företrädaren för BSCI, när de är i kontakt med regeringar och andra institutioner. Kommittén består av representanter från medlemsrådet och en representant från sekretariatet. Representanterna från medlemsrådet väljs av medlemsrådet och ska spegla den nationella och geografiska fördelningen av ordinarie medlemmar.

Rådgivande organet (The Stakeholder Board) representerar de huvudsakliga intressenternas intressen gällande sociala frågor. Organet ska bestå av 12 medlemmar som företräder olika intressent grupper från fackföreningar, NGO:s, leverantörer, representanter från EU-kommissionen, ILO till BSCI medlemmar.[2] BSCI strävar även efter att NGO:s ska ingå i det rådgivande organet men bland annat Rena Kläder och International Textile, Garment and Leather Workers Federation, (ITGLWF) har tackat nej. Detta på grund av att de inte skulle få någon formell rätt att påverka BSCI:s beslut. Det kan endast de ordinarie medlemmarna göra.[3]


Medlemmar

BSCI har sitt huvudkvarter i Bryssel och är organisation som är öppen för alla europeiska och ickeeuropeiska företag och föreningar. BSCI är tillgänglig för alla importföretag men de flesta medlemmarna finns inom Textilbranschen. De har idag 81 medlemmar varav 28 är svenska företag, bland annat Lindex, ICA, MQ, Nilson group och JC.[4]


Utförande

Sedan våren 2004 anses utvecklingsfasen vara slutförd och sedan dess består deras huvudarbete av att implementera uppförandekoder och kontrollera att det efterföljs samt att utöka samarbetet.

BSCI:s uppförandekod är baserad på FN:s deklaration för mänskliga rättigheter, FN:s barnkonvention och ILO:s (International Labour Organisation) konventioner. Uppförandekoden behandlar följande områden; Lagar och förordningar, organisationsrätt och rätt till kollektiv förhandling, förbud mot diskriminering, löner, arbetstider, arbetsförhållanden, miljö- och säkerhetsfrågor och förbud mot barnarbete och tvångsarbete.[5]


Kontroller

Implementeringen av uppförandekoden kontrolleras av externa auditörer från revisionsföretag som är ackrediterade av SA8000, Social Accountability Accreditation Services. En audit utförs var tredje år, om leverantören blir godkänd vid den första kontrollen. Om leverantören inte når upp till kraven vid första kontrollen sätts en tidsram upp inom vilken problemen ska vara åtgärdade. Tidsramen, som inte får överstiga 12 månader, sätter auditören och leverantören tillsammans upp. Importföretag uppmuntras alltid att hjälpa leverantörerna så de når upp till kraven. Att säga upp ett samarbete med en leverantör ska ses som den sista utvägen. När en leverantör har blivit godkänd och resultat från inspektioner är gjorda, sparas det in i en databas som är gemensam för alla BSCI:s medlemmar.[6] Genom att samordna tidskrävande och kostsamma inspektioner kan ytterligare resurser läggas på att stärka samarbetet med leverantörerna och gemensamt förbättra förhållandena inom textilproduktionen.[7]

Källor

Externa länkar

Externa dokument


Denna artikel är bara påbörjad. Hjälp gärna till och utöka den!

Personliga verktyg