Ekologisk bomull

Från TEKOWikin

Version från den 14 november 2008 kl. 14.02 av Henrik (Diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök

Det finns många olika påståenden om att bomull har odlats på ett miljöanpassat sätt, ”Naturligt tillverkad”, ”ren”, ”ekobomull”, "handplockad" är några av de begrepp som används. "Handplockad bomull" säger ingenting om att man tagit hänsyn till miljön vid odlingen. Det säger bara att man inte har använt maskiner vid skörden. Att handplockat ansetts bättre beror på att det inte krävs någon kemisk avlövning av bomullsplantorna före skörden. Även maskinell skörd kan dock ske utan att använda avlövningsmedel, t.ex. genom att skörda efter att frosten har tagit plantorna. En faktor som bör beaktas är arbetsmiljöproblem vid handplockning - speciellt om bomullsplantan har behandlats med bekämpningsmedel före skörden.

För att bomull, och en del andra växtfibrer, ska anses vara ”organiskt odlade” krävs att de är odlade enligt fastställda kriterier för organisk odling. EU har gett ut kriterier för organisk odling, ”Ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel”, Rådets förordning 2092/91 . I denna fastställs ett antal regler för ekologisk odling. Bland annat att marken måste brukas ekologiskt under en övergångsperiod innan grödan anses vara ekologiskt odlad (normalt 3 år). En annan mycket viktig regel för ekologisk odling är att markens bördighet måste vidmakthållas enligt föreskrivna regler såsom växelbruk och nedplöjning av organiskt material. Det finns dessutom ett antal regler för vilka näringsämnen som får tillföras marken. Om det skulle uppstå ett omedelbart hot mot grödan får vissa specificerade kemikalier användas, bl.a. växt- och djuroljor, fotogen m.m. För att säkerställa att odlingen har skett ekologiskt krävs så kallad tredjepart granskning av en godkänd myndighet eller privat organisation.

Kontrollen kan skötas av KRAV (Kontrollförening för Ekologisk odling) genom dess helägda dotterboag Aranea Certifiering eller annan organisation som godkänts av IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movement). Bomull som uppfyller Texas Department of Agricultures Organic certification program anses också vara organiskt odlad.

Relaterade artiklar

Källor

TextilmiljöhandbokenDetta avsnitt behöver utökas, uppdateras och omstruktureras. Hjälp gärna till!

Personliga verktyg