Fair Labor Association

Från TEKOWikin

Hoppa till: navigering, sök

Innehåll

Historik

FLA föddes 1999 i USA ur, Apparel Industry Partnership, som var ett engagemang med kläd- och skor företag, mänskliga- och arbetsrättsliga samt konsument förespråkare. De hade sedan ett par år tillbaka jobbat för att sammanställa en gemensam uppförandekod och principer för produktionsövervakning. AIP gick även samman med högskolor och universitet, för att tillsammans påbörja arbetet av att lägga ner all ”sweatshops” och förbättra arbetsförhållandena världen över. Idag värnar FLA om arbetarnas rättigheter och strävar efter att förbättra deras villkor.

FLA:s organisation

Styrelsen har 19 medlemmar och är FLA:s beslutfattande organ. De består av representanter från företag, högskolor och universitet och icke-statliga organisationer. FLA:s huvudkontor ligger i Washington DC men de har också ett europeiskt kontor som ligger i Genève, Schweiz.

Medlemmar

FLA har omkring 28 medlemsföretag tillexempel, Adidas- gruppen, H&M, Nike, Patagonia, Asics, Reebok, Puma och ca 200 amerikanska skolor och universitet samt ett tiotal leverantörer.

Utförande

I alla sina projekt och initiativ utnyttjar FLA sin styrka i dess skiftande medlemskap, med både företag, skolor och leverantörer. FLA använder sig av något som kallas tredjepartsanvändning. Vem som helst - en arbetare, förespråkare, företag eller enskild person - kan kontakta och rapportera till FLA om upptäckt av kränkande uppförandekoder görs på en fabrik som levererar produkter till någon av FLA:s medlemmar. Klagomålen hålls konfidentiella och undersöks noggrant.

FLA gör oberoende övervakningar och kontroller för att säkerställa att fabriker uppfyller de normer som upprättats. FLA offentliggör alla sina rapporter (på sin hemsida) för aktieägare, medlemsföretag och konsumenter, för att öka sin trovärdighet och för att underlätta ansvarsfulla köpbeslut.

FLA:s uppförandekod bygger på Internationella arbetsorganisationens (ILO:s) konventioner och kompletteras med FLA:s egna riktmärken om efterlevnad. Uppförandekoden finns översatt på 23 olika språk.

Kontroller

Oberoende externa kontroller (audits) är en stor del av FLA:s kärnverksamhet. Dessa kontroller kan ibland utföras av något av de anslutna företagen. Men då måste företaget först ha fått fullmakt av FLA. Genom ackrediterings program, kan företag och oberoende organisationer bli ackrediterade att utföra audits i fabriker. Alla kontrollanter måste vara självständiga, opartiska och visa stor noggrannhet i bedömningen av fabriken och hur väl uppförandekoden efterföljs

Källor

Relaterade artiklar

Relaterade länkar

Personliga verktyg