Fair Wear Foundation

Från TEKOWikin

Hoppa till: navigering, sök

Fair Wear Foundation, FWF är ett nederländskt initiativ mellan flera olika intressegrupper i textilindustrin. Ett så kallat MSI, Multi Stakeholders Initiativ. Målet är att förbättra arbetsförhållanden i textilindustrin.

Innehåll

Organisation

FWF är en icke vinstdrivande självständig organisation som leds av en styrelse vars medlemmar utgörs av de ledande företagen och organisationerna i FWF (Modint, Mitex, FNV Bondgenoten, CNV, CSR Platform and Clean Clothes Campaign).

Historik

1999 gick företagen Modint och Mitex ihop med organisationerna Oxfam Novib, Max Havelaar Foundation och Clean Clothes Campaign samt fackföreningarna FNV och FNV Bondgenoten och bildade FWF. Tillsammans vidareutvecklade de den uppförandekod som redan påbörjats i Nederländerna som ett resultat av protester mot dåliga arbetsförhållanden i branschen. Man omsatte 2001 koden i praktiken och genomförde sina första inspektioner av fabriker i Indien, Rumänien och Indonesien som pilotprojekt och lade där grunden till FWF’s arbetsmetod. 2003 presenterade man sig publikt och började rekrytera medlemmar.

Medlemmar

2008 hade FWF medlemmar från Belgien, Danmark, Tyskland, England, Nederländerna, Sverige och Schweiz. Merparten är från organisationens hemland Nederländerna.

Svenska medlemmar 2008 är:

På FWF’s hemsida går det att ladda hem årliga rapporter från de flesta av dess medlemmar. En del saknas dock.

Arbetssätt

FWF:s mål är att förbättra arbetsförhållanden i textilindustrin och deras uppförandekod bygger på ILO:s åtta konventioner och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.

De flesta företagen som går med i FWF får för första gången en uppförandekod. Dessa företag är oftast ganska små och har därför ännu inte någon särskild personal som jobbar aktivt med uppförandekoden. Till dessa företag erbjuder FWF 30 timmars support under deras första medlems år. Tillexempel kan FWF hjälpa företagen med att lägga upp en arbetsplan, utföra kontroller och granska arbetsförhållanden i de fabriker företagen använder sig av. FWF har också ett antal olika brevmallar och handlingar som medlemmarna kan använda sig av.

FWF är övertygade om att förbättringsarbete inte göras på egen hand och samarbetar därför med lokala organisationer och myndigheter. Att skapa bättre arbetsförhållanden är ett gemensamt ansvar för regeringar, arbetsgivare och fackföreningar. Även det civila samhällets organisationer spelar en viktig roll i länder där arbetskraften regelbundet kränks. Därför arbetar FWF, i alla länder, tillsammans med fackföreningar, arbetsgivare organisationer, NGO:s och för att hålla sig à jour med situationen i den lokala beklädnadsindustrin.

Precis som FLA använder sig FWF av så kallade, klagomålsformulärer, där arbetare, tillverkare, fackföreningar, NGO:s kan lämna in klagomålsformulärer om hur arbetsförhållandena i fabriken är och hur uppförandekoden tillämpas. Det är medlemsföretaget som är ansvarig för att handlägga klagomålen och utreda dem, eventuellt i samarbete med FWF och lokala partners. Om klagomålet är befogat upprättas en förbättrings plan. Klagomålet kan göras anonymt och FWF garantera en korrekt hanterig av klagomålet och rapportera sedan om hur målet har behandlats på sin hemsida.

Kontroller

FWF kontrollerar regelbundet deltagarnas fabriker och se till att alla deras medlemmar anstränger sig tillräckligt för att implementera och praktisera uppförandekoden i de fabriker där de gör sina kläder. Inspektionerna är utformade för att se till att både tillverkarna och leverantörerna tillämpar koden. FWF går årligen igenom en årsarbetsplan för varje medlems företag. De se till så att arbetet uträttas på ett traditionellt sätt och kontrollerar att planen utförts enligt överenskommelse. På vissa fabriker, där det till exempel har förekommit klagomål om arbetsvillkoren, görs det ytterligare kontroller.

Externa länkar

Personliga verktyg