Global Compact

Från TEKOWikin

Hoppa till: navigering, sök
FN:s Global Compact lanserades år 2000 av dåvarande generalsekreterare Kofi Annan och ses som det globala näringslivets grundläggande policy för hållbar utveckling och främjandet av mänskliga rättigheter. Det är ett nätverk och ett frivilligt initativ för företag att gå med i och därmed följa de tio principer som satts upp kring mänskliga rättigheter, arbetsrätts frågor, miljö och korruption för företag.
Global Compact:s logga
Global Compact:s logga

Principerna bygger på FN:s universella deklaration om mänskliga rättigheter, ILO:s konventioner om grundläggande rättigheter i arbetslivet och Riodeklarationen om ett ansvarsfullt förhållande till miljö.

Global Compact är ett frivilliginitiativ och har inte juridiskt mandat att straffa företag som inte följer principerna. Däremot kan företag som gått med strykas från Global Compacts lista om de inte lever upp till sina åtaganden. Alla medlemsföretag måste lämna in en årlig rapport om sin verksamhet och 2006 ströks till exempel 300 företag på listan.

Våren 2008 var 43 svenska företag med i Global Compact. Exempel på textilföretag som är medlemmar är H&M, IKEA och Lindex.

Global Compacts tio principer

Mänskliga rättigheter

  • Företagen ombeds att stödja och respektera skydd för internationella mänskliga rättigheter inom den sfär som de kan påverka; och
  • försäkra sig om att deras eget företag inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter.

Arbetsvillkor

  • Företagen ombeds att upprätthålla föreningsfrihet och ett verkligt erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar;
  • avskaffande av alla former av tvångsarbete;
  • faktiskt avskaffande av barnarbete;
  • och avskaffandet av diskriminering vid anställning och yrkesutövning.

Miljö

  • Företag ombeds att stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker;
  • ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande; och uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik.

Korruption

  • Företag bör motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning.
Globalt Ansvar:s logga
Globalt Ansvar:s logga

Globalt Ansvar

Globalt Ansvar är svenska regeringens motsvarighet till Global Compact med syfte att främja svenska företags arbete för mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsvillkor, bekämpande av korruption och en bättre miljö, baserat på principerna i FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer. Syftet med Globalt Ansvar är att samla aktörer från näringsliv, arbetsmarknaden och frivilligorganisationer som arbetar med företags sociala ansvar för dialog och samarbeten.

Företag som vill ansluta sig till Globalt Ansvar måste formulera ett ställningstagande och visa hur de arbetar praktiskt med frågorna och listas då på initiativets hemsida.

Externa länkar

Personliga verktyg