Global Organic Textile Standard (GOTS)

Från TEKOWikin

Hoppa till: navigering, sök

Global Organic Textile Standard (GOTS) är en standard som introducerades 2006 med mål att harmonisera de olika miljöstandarder som finns globalt för textilier. Den innefattar krav på ekologisk råvara och för tillverkningsprocessen. GOTS har två standarder/märkningar.

Syfte

Syftet med GOTS är att kunna erbjuda och försäkra slut konsumenten ekologisk textil. För tillverkarna är syftet att det ska finnas en certifiering som accepteras på de stora marknaderna.

Kriterier

Några av kriterierna för fiberproduktion

• De två märkningssystemen kräver minst 95% eller 70% certifieread ekologiska fibrer

• Certifieringen baseras på godkända nationella och internationella standader så som EEC 2092/91 och USDA NOP

Några av kriterierna för förädling är

• Att ekologiska fibrer alltid måste separeras (genom hela förädlingsprocessen) från konventionella fibrer

• Alla kemikalier som används måste bearbetas och möta grundläggande krav om giftighet och nedbrytbarhet

• De sociala kriterierna ska baseras pa ILO normer

Kontroll system för kvalite hos GOTS innebär på plats granskning och avfalls/rest kontroll.

Certifiering av hela produktionskedjan

• Alla producenter i produktionskedjan genomgår en årlig inspektionscykel

Avfalls kontroll

• Företag som ska licencieras med GOTS måste genomgå en avfalls kontroll i enlighet med en risk värdering av föroreningar

• Provtagning av granskare och analyser i ISO auktoriserade laboratorier

Märkningar

Det finns två märkningar

• Ekologisk eller ekologisk med andra fibrer där minst 95 % av fibrerna måste vara ekologiska.

• Gjord med en viss andel ekologiska fibrer där minst 70 % av fibrerna måste vara ekologiska. Av de andra 30 % får max 10 % vara syntetiska fibrer.

Personliga verktyg