Global Reporting Initiative

Från TEKOWikin

Version från den 26 februari 2010 kl. 12.11 av Henrik (Diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök
GRI:s logotyp
GRI:s logotyp

Global Reporting Initiative (GRI) är en organisation som har tagit fram internationella normgivande riktlinjer för hållbarhetsredovisning inom näringslivet. Initiativet togs av FN:s generalsekreterare Kofi Annan med målet att göra hållbarhetsredovisningar mer standardiserade och jämförbara med varandra. De innehåller både krav på hur man bör redovisa sociala och miljömässiga uppgifter om verksamheten och vilka nyckeltal som ska finnas med. Riktlinjerna används av mer än 1000 företag över hela världen.

I slutet på 2007 fattade Sveriges regeringen beslutet att alla statligt ägda bolag ska redovisa enligt GRI:s riktlinjer.

GRI:s definition: ”hållbarhetsredovisning är förfarandet att mäta, visa och vara ansvarig för organisationens resultat genom att arbeta i riktning mot målet för en hållbar utveckling. En hållbarhetsredovisning ska ge en balanserad och rimlig framställning av hållbarhetsresultatet av den redovisande organisationen av såväl positiva som negativa bidrag.

Apparel and Footwear Sector Supplement

Apparel and Footwear Sector Supplement är ett tillägg till GRI:s riktlinjer som kan tillämpas av kläd- och skobranschen. Kläd- och skobranschen identifierades 2005 som ett prioriterat område i behov av vägledning för att kunna komplettera GRI:s riktlinjer och den första versionen av GRI:s Apparel and Footwear Sector Supplement har varit under utveckling sedan september 2005. I gruppen som utarbetade tillägget ingick representanter från kläd- och skoföretag, samhällsorganisationer, investerare med flera. Arbetsgruppens ordförandeskap delades av en företrädare från branschen och en icke-branschmedlem. Den första versionen av tillägget var ute på remiss i 90 dagar mellan maj och september 2006 då berörda parter kunde kommentera utkastet. GRI:s kommitté granskade sedan det reviderade förslaget och pilotversionen finns nu tillgänglig på deras hemsida.

Interna länkar

Corporate Social Responsibility

Externa länkar


Denna artikel är bara påbörjad. Hjälp gärna till och fyll i mer!

Personliga verktyg