Hållbarhetsredovisning

Från TEKOWikin

Hoppa till: navigering, sök

En hållbarhetsredovisning är en separata rapport som redovisar företags sociala, etiska och miljömässiga arbete under året. Dessa frivilliga rapporter har blivt allt vanligare de senaste åren och kan variera i omfattning beroende på företagets ambitionsnivå. Bland stora internationella företag kallas de ofta Corporate Social Responsibility Reports.

Global Reporting Initiative, GRI är en organisation som har tagit fram internationella normgivande riktlinjer för hållbarhetsredovisning. Initiativet togs av FN:s generalsekreterare Kofi Annan med målet att göra hållbarhetsredovisningar mer standardiserade och jämförbara med varandra. De innehåller både krav på hur man bör redovisa sociala och miljömässiga uppgifter om verksamheten och vilka nyckeltal som ska finnas med. Riktlinjerna används av mer än 1000 företag över hela världen. I slutet på 2007 fattade regeringen beslutet att alla statligt ägda bolag ska redovisa enligt GRI:s riktlinjer.

GRI:s definition: ”hållbarhetsredovisning är förfarandet att mäta, visa och vara ansvarig för organisationens resultat genom att arbeta i riktning mot målet för en hållbar utveckling. En hållbarhetsredovisning ska ge en balanserad och rimlig framställning av hållbarhetsresultatet av den redovisande organisationen av såväl positiva som negativa bidrag.

Att ta fram en hållbarhetsredovisning

Innan man tar fram en hållbarhetsredovisning är det viktigt att bestämma målet med rapporten och vad det är man vill förmedla. Utifrån vilka intressenter företaget har ska innehåll prioriteras och nyckeltal tas fram. Det finns en lång rad konsultföretag som erbjuder hjälp med hållbarhetsredovisning.

Externa länkar

Personliga verktyg