International Labour Organization

Från TEKOWikin

(Omdirigerad från ILO)
Hoppa till: navigering, sök
ILO:s logotyp
ILO:s logotyp
ILO (International Labour Organisation) är FN:s facksorgan för sysselsättnings och arbetslivsfrågor. Organisationen är ett så kallat trepartsorgan där både representanter från regering, arbetsgivare och arbetstagarorganisationer från medlemsländerna finns representerade. ILO har idag 177 medlemsländer.

ILO:s mål är att bekämpa fattigdom och främja social rättvisa genom att verka för sysselsättning, goda arbetsvillkor och att värna om fackliga fri- och rättigheter. Verksamheten består i att ta fram globala konventioner och rekommendationer för rättigheter i arbetslivet. Därefter är det upp till medlemsländerna att ratificera, det vill säga skriva under dessa och implementera konventionen i den nationella lagstiftningen. Alla medlemsländer har inte ratificerat alla konventioner.

1969 fick ILO Nobels fredspris för att de haft ett varaktigt inflytande på flera länders lagstiftning.

ILO:s kärnkonventioner

ILO har åtta så kallade kärnkonventioner. Skillnaden mellan kärnkonventionerna och de andra konventionerna är att dessa ska gälla i ILO:s alla medlemsländer det vill säga inte bara i de som har ratificerat dem. Därför kallas det för grundläggande mänskliga rättigheter i arbetslivet.

  • Nr 29 Om tvångs- eller obligatoriskt arbete
  • Nr 87 Om föreningsfriheten och organisationsrätten
  • Nr 98 Om organisationsrätten och den kollektiva förhandlingsrätten
  • Nr 100 Om lika lön för män och kvinnor
  • Nr 105 Om avskaffande av tvångsarbete
  • Nr 111 Om diskriminering vid anställning och yrkesutövning
  • Nr 138 Om minimiålder för arbete
  • Nr 182 Förbud mot värsta formerna av barnarbete

Externa länkar

Personliga verktyg