Lin

Från TEKOWikin

Hoppa till: navigering, sök

Lin är en stjälkfiber.

LIN

Människan började använda lin för flera tusen år sedan och lin är förmodligen den första växten man använde för textilframställning. Naturfibrerna delas upp i växtfiber och djurfiber. Lin är en växtfiber och tillsammans med bomull den viktigaste då det gäller beklädnads- och hemtextilier. Växtfiber delas upp i fröhår, stjälkfiber, bladfiber samt fruktfiber. Lin är en stjälkfiber vilket innebär att fibern utvinns ur stjälken från den 0.5-1,25 m höga linplantan. Linfibrerna ligger inne i stjälken sammanfogade med växtlim till 60-75 cm långa tågor. Fibrerna kan löpa från växtens rot till topp och ligger sammankittade i buntar om ca: 20-25 per stjälk. Fibrerna är bomullsliknande men rakare och benämnes ofta elementfibrer. Linet framställs sedan genom olika processer som repning, rötning, bråkning, skäktning, häckling och ibland även spinning och vävning. Man skiljer på spånadslin och oljelin.


Produktionsländer Främsta produktionsländerna är Östeuropa, främst f.d Sovjetunionen och Polen. Dessa två områden står för mer än 50% av världsproduktionen. Andra länder som också kan nämnas är Belgien, Holland, Frankrike samt Irland.


Linets viktigaste egenskaper

- Saknar töjbarhet/elasticitet - Går lätt av vid upprepad brytning - Mycket skrynkelbenäget - Mycket god dragstyrka


Tvätt och temperaturtålighet Lin tål tvätt bra, men man bör tvätta lin skonsammare än bomull för att linet ska behålla lystern och förbli luddfritt. För att linet inte ska minska onödigt i hållfasthet bör man hellre tvätta i 60 grader än 95 grader. Smuts lossar lättare från lin än bomull.


Miljöaspekter Inom traditionell linodling används både handgödsel och bekämpningsmedel. Lin är inte speciellt känsligt för skadegörare vilket gör att man inte kräver så stora volymer av bekämpningsmedel utan nivåerna är ungefär jämförbara med vanlig spannmålsodling, medan kvävegödselmängderna ligger betydligt lägre. Det är därför svårt att peka ut några specifika miljöaspekter av just linodling. Liksom andra grödor har linet sin del i det konventionella jordbrukets negativa effekter på miljön.


Källor: Reis, B 2003 Textil Materiallära, PROTEKO Läromedel AB,


Relaterade artiklar

Naturfibrer

Personliga verktyg