Miljöstyrning

Från TEKOWikin

Version från den 14 november 2008 kl. 14.21 av Henrik (Diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök

Miljöstyrning inom ett företag införs främst för att effektivisera miljöarbetet, men idag då kundkraven växer handlar miljöstyrning egentligen om att låta miljö bli en del av företagets affärsstrategi. Ett sätt att strukturera detta arbete kan vara att ta hjälp av de miljöstyrningssystem som finns. De viktigaste är den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001 och EUs miljöstyrnings- och miljörevisionsordning, EMAS. Dessa har, som framgår längre fram, mycket stora likheter. En fördel med att använda något av, eller båda, dessa system är att de underlättar för företaget att prioritera mellan olika miljösatsningar. Likaså förenklas kommunikationen med kunder, aktieägare, försäkringsbolag och miljöorganisationer. ISO 14001 påminner till sin struktur om kvalitetsstandarden ISO 9000. De företag som redan är certifierade enligt ISO 9000 kan därför, oftast utan några större problem, lägga till miljörutiner till de kvalitetsrutiner som etablerats och därmed förenkla certifieringsproceduren. Båda systemen kan certifieras och revideras vid ett och samma tillfälle. Det finns också möjlighet för företaget att bygga in miljömärkningskriterier för produkterna i sitt miljö- och kvalitetsledningssystem. På så sätt kan man, utan att behöva betala extra för exempelvis ett Svanenmärke, få en tredjepartsverifiering av att man lever upp till samma kriterier.

Innehåll

Strategival

Förr handlade företagens miljöarbete om att leva upp till samhällets regler och förordningar. Idag ser verkligheten annorlunda ut. Nu är det en rad intressenter, inte minst miljöorganisationer, kunder, konsumenter och finansiella aktörer som banker och försäkringsbolag, som också formulerar miljökrav, samt frågar efter miljöanpassade produkter. Det handlar då om krav som ofta går betydligt längre än vad lagar och regleringar gör. Företag som tidigt inser detta, och alltså är lyhörda för kundernas nuvarande och kommande behov, har en uppenbar konkurrensfördel på marknaden. Miljöfrågorna har med andra ord börjat få en strategisk betydelse. Därmed har det blivit allt viktigare att de integreras i såväl verksamhets- som affärsplaner. För detta krävs ett aktivt och medvetet miljöledarskap. Miljömedvetandet måste byggas in i hela företaget, inte minst för att få alla att dra åt samma håll och för att förlösa kreativiteten hos samtliga anställda. Alla, från vaktmästare, städpersonal till inköpare, konstruktörer och personalen på marknadsavdelningen måste införliva miljötänkandet i sitt dagliga arbete. Förutom att ett strukturerat miljöarbete ger konkurrensfördelar på marknaden, har det visat sig att de företag som har byggt upp miljöstyrningssystem också gör kostnadsbesparingar; det handlar om effektivare resursutnyttjande, minskat spill och därmed minskade kostnader för avfallshantering, minskad energi- och vattenåtgång etc. Ett framsynt och aktivt miljöledarskap kräver bland annat:

  • Tydligt formulerade mål och visioner. Samt ett uttalat engagemang för miljöfrågorna från företagsledningens sida.
  • Effektiva rutiner för hur miljöarbetet ska organiseras.
  • Arbetsmetoder för upphandling och produktutveckling.
  • System för kontroll och revision av miljöarbetet.
  • Former för utvärdering och redovisning av miljöarbetet.
  • Kommunikationssätt för att beskriva hur tillverkningen och produkterna påverkar miljö.

Miljöstyrning hos producerande textilföretag

Miljöstyrning hos importerande textil och modeföretag

Relaterade artiklar


Denna artikel är bara påbörjad. Hjälp gärna till och fyll i mer!

Personliga verktyg