Multistakeholder initiative

Från TEKOWikin

Hoppa till: navigering, sök

Ett Multistakeholder Initiativ är olika intressenter som samarbetar med olika strategier för att förbättra arbetsvillkoren för anställda i leverantörsleden. Vanligast ingår företag, fackföreningar och människorättsorganisationer. Genom detta kan intressenter utbyta erfarenheter och arbeta tillsammans för att förbättra och utveckla nya metoder för att kunna förbättra arbetsvillkoren för anställda. De hjälper även till att förebygga att endast tillfälliga förändringar sker.

Personliga verktyg