OECD:s riktlinjer för multinationella företag

Från TEKOWikin

(Omdirigerad från OECD:s riktlinjer)
Hoppa till: navigering, sök

OECD:s riktlinjer för multinationella företag är gemensamma rekommendationer om ansvarsfullt företagande från 40 regeringar till företag som bedriver verksamhet i dessa länder. Riktlinjerna är frivilliga men dialog förs vid respektive lands nationella kontaktpunkt, NKP.

OECD:s riktlinjer för multinationella företag innehåller i korthet bland annat:

  • Allmänt: Respektera mänskliga rättigheter, bidra till en hållbar utveckling och de anställdas fortbildning.
  • Information: Ge god information om sin verksamhet och sina produkter och tjänster, såväl finansiell som annan.
  • Anställda: Respektera de anställdas fackliga rättigheter, samarbeta på olika sätt med de anställdas representanter och motarbeta barnarbete. Informera om och lindra negativa konsekvenserna av nedläggningar.
  • Miljö: Sträva efter kontinuerlig förbättring. Skydda miljö, hälsa och säkerhet till exempel genom miljöledningssystem och att tillämpa försiktighetsprincipen. Utveckla och tillhandahålla produkter och tjänster utan olämplig miljöpåverkan.
  • Korruption: Inte ge mutor, främja öppenhet och de anställdas medvetenhet om företagets policy mot mutor.
  • Konsumentintressen: Ge information om produkter till konsumenter och etablera rutiner för att lösa konsumenttvister.
  • Vetenskap och teknik: Sträva efter att överföra teknik och kunskap till värdlandet.
  • Konkurrens: Inte samarbeta med konkurrenter så att konkurrensen begränsas.

Källor

Regeringens hemsida


Denna artikel är bara påbörjad och kan gärna utökas!

Personliga verktyg