Polyamid

Från TEKOWikin

Hoppa till: navigering, sök

Polyamidfibrer är syntetfiber som används vid tillverkning av textilier. Internationellt används ofta namnet nylon. Från början var nylon ett varumärke som lanserades av fibertillverkarna DuPont 1938 men används idag för att benämna polyamidfibrer i allmänhet.

Den vanligaste polyamiden är polyamid 66 (Polyamid) vars utgångsmonomerer är adipinsyra och hexametylendiamin. En snarlik variant framställs genom additionsreaktion av kaprolaktam och betecknas polyamid 6 eller perlon. Det finns flera olika polyamider med varierande antal kolatomer i monomerna. De vanliga polyamidfibrerna tas fram genom smältspinning med tillsatser av matteringsmedel, optiska vitmedel och katalysatorer. Senare varianter av polyamiderna är de så kallade aramiderna. Dessa görs av aromatiska disyror och diaminer. De har mycket höga smältpunkter och kan därför inte smältspinnas utan måste spinnas ur lösningar. Till fiberklassen aramider hör Nomex som ofta används i brandmännens uniformer och Kevlar som, vid sidan av flamskyddsmaterial, även används för armering i stället för glasfiber där kravet är lätta konstruktioner.

Miljöpåverkan

Den största miljöpåverkan vid framställning av polyamidfibrer är den höga användningen av energi både som råmaterial (olja) och vid smältspinningen. Polyamid framställs normalt genom smältspinning och ger låga utsläpp vid spinningen. Liksom vid polyesterframställningen måste spinnoljor användas som sedan ska tvättas ur före färgning och beredning. Normalt tillsätts inga färgämnen eller flamskyddsmedel vid smältspinning av polyamid eftersom dessa ämnen kan lakas ur polyamidfibern vid tvättning (jmf polyester där ämnena inte lakas ur). Aramiderna spinns ur en lösning eftersom deras höga smältpunkt gör att de inte kan spinnas ur smälta.

Källor

Textilmiljöhandboken


Detta avsnitt behöver utökas för att ge en korrekt bild av ämnet. Hjälp till genom att fylla i mer!

Personliga verktyg