Polyester

Från TEKOWikin

Hoppa till: navigering, sök

Polyester (PET) är den syntetfiber som är den dominerande fibern för konfektions- och inredningsändamål jämfört med Polyamid (PA), som är slitstarkare och som även används i industriella sammanhang.

Tillverkning

PET görs av etylenglykol och tereftalsyra. Av den polymeren görs fibrer genom smältspinning, oftast i en kontinuerlig linje med både polymerisation och smältspinning. De höga hastigheterna vid spinningen kräver användning av smörjmedel (spinnoljor). De är ofta gjorda av mineraloljor med tillsatser av tensider for att underlätta urtvättningen vid färgning. För att undvika att fibern blir glasaktig tillsätts matteringsmedel i form av titanoxid eller silikater och optiska vitmedel. För polymerisationen behövs små mängder metallkatalysatorer och vid polymerisationens slut behövs också ett katalysatorgift for att få rätt kedjelängder.

Miljöaspekter

Den största miljöpåverkan kommer från den höga energianvändningen vid fiberframställningen både vid utvinningen av råolja som råmaterial och energiförbrukningen som krävs för att få till stånd smältspinningen.

Utsläpp till luften: Vid polyestertillverkning sker utsläpp av flyktiga ämnen, i huvudsak mo- nomerer, och metanol från omsättningen via metyltereftalater. Vid polymerisationen används katalysatormetaller som ingår i restprodukterna.

Utsläpp vid fiberframställningen: Spinnoljorna (avivagen) som används vid smältspinningen tvättas ur i textilindustrin före färgningen. I några fall färgas fibern direkt i spinnbadet, där även flamskyddskemikalier kan tillsättas. Vid flamskyddsbehandling av polyester används fosfonater alternativt halogenerade kolväten. Om flamskyddsmedlet tillsätts i polymersmältan vid fiberframställningen minskar åtgången av medlet i förhållande till om flamskyddsbehandlingen sker vid textilfabrikerna. Vidare minskar mängden som lakas ur vid användning och tvätt. Man kan därför minska åtgången av dessa kemikalier genom att tillsätta dem i polymersmältan.

Källor

Textilmiljöhandboken


Detta avsnitt behöver utökas. Hjälp till genom att fylla i mer!

Personliga verktyg