Social Responsible Investment

Från TEKOWikin

(Omdirigerad från Social Responsible Investments)
Hoppa till: navigering, sök

Social Responsible Investment, SRI, är en investeringsstrategi där man väger in både ekonomiska, sociala och miljömässiga hänsyn i sina investeringar. På svenska är det vanligt att man använder orden ansvarsfulla eller etiska investeringar.

Det finns olika sätt att arbeta med ansvarsfulla investeringar. Ett sätt är att undvika investeringar i branscher man inte vill förknippas med, till exempel tobak, alkohol- och vapenindustrin. Ett annat sätt är att istället välja företag som uppfyller de krav man har på ett ansvarsfullt företag, till exempel att de följer konventioner och andra överenskommelser som fastställts i FN och ILO.

Det finns också SRI index-ranking vilket innebär att man som placerare köper ett index där företagens CSR-arbete rangordnas efter t.ex. "best in class-princip" tillsammans med en rad olika företag. Ett inflytelserikt SRI-Index är till exempel Dow Jones Sustainable Index.

Ytterligare en typ av ansvarsfulla investering är så kallad aktiv påverkan där investeraren aktivt försöker påverka företagen i CSR frågor i t.ex. dialoger med företagsledningar eller vid bolagsstämmor. Idag finns det en mängd olika etiska eller hållbarhets fonder att välja mellan om man vill spara ansvarsfullt.

Relaterade artiklar

Corporate Social Responsibility

Personliga verktyg